Jak zgłosić szkodę w domu

Przede wszystkim należy zapoznać się z kanałami zgłaszania szkody udostępnianymi przez towarzystwo, w którym ubezpieczenie zostało zawarte. Zazwyczaj zgłoszenie szkody możliwe jest na cztery różne sposoby. Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym jest telefon. Kontakt z biurem obsługi klienta jest metodą szybką, prostą i sprawną. Wystarczy zadzwonić, wybrać odpowiedni temat rozmowy, Czytaj dalej…

Ubezpieczenie Domu – Mieszkania

Przydałoby się podkreślić znaczenie,  jakie ma dla nas własne mieszkanie/dom – że jest to często realizacja marzeń, miejsce w którym czujemy się dobrze, spędzamy czas, wypoczywamy. Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie nieruchomości. Oferujemy polisy o różnym zakresie ubezpieczenia i dla dowolnych nieruchomości. Ubezpieczamy nieruchomości w budowie, domy letniskowe a także Czytaj dalej…

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance to ubezpieczenie dobrowolne. Zapewnia pomoc (np. próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, nocleg dla kierowcy i pasażerów) w nieoczekiwanych sytuacjach losowych.  Ubezpieczenie assistance także pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego po wypadku lub kradzieży ubezpieczonego auta. Każda z tych usług ma swoje ograniczenia opisane w Ogólnych Warunkach Czytaj dalej…

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje swoją ochroną życie oraz zdrowie ubezpieczonego.  Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci. Zakres ochrony zależy od wykupionych ryzyk dodatkowych (np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). Świadczenia wypłacane w ramach ubezpieczenia NNW kumulują się – jeśli wykupiliśmy kilka Czytaj dalej…

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne.  Zapewnia odszkodowanie właścicielowi samochodu m.in.  w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia przez osoby trzecie, uszkodzenia przez żywioły oraz pokrywa koszty naprawy po wypadku z winy kierowcy ubezpieczonego auta. AC (autocasco) ma różne zakresy, dlatego przed zakupem polisy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Czytaj dalej…

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna, która jest równowartością w złotych: 5 210 000 EUR na każdego poszkodowanego – w przypadku szkód wyrządzonych osobom, w odniesieniu do jednego zdarzenia, Czytaj dalej…