Czyli kiedy auto staje się zabytkiem?Aby samochód został uznany za zabytkowy, a tym samym spełniał wymagania co do otrzymania żółtych tablic rejestracyjnych, musi spełniać poniższe warunki:

1. Ma co najmniej 25 lat.

2. Produkcję tego modelu zakończono co najmniej 15 lat temu.

3. Posiada minimum 75% zachowanych oryginalnych części.

Od powyższych warunków istnieją jednak wyjątki.Są to m.in. przypadki, w których auto brało udział w ważnych wydarzeniach historycznych lub posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne. Wówczas, bez względu na wiek, lata produkcji czy stosunek oryginalnych części do zamienników, będzie ono również uznane za samochód zabytkowy. Tym samym będzie mogło zostać zarejestrowane na „żółtych blachach”. Zgodnie z ustawą, pojazd historyczny staje się zabytkiem, gdy zostanie wpisany do rejestru zabytków albo zostanie ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury (art. 2 par. 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.). Jeżeli nie wpiszemy auta do takiego rejestru, pozostanie tylko autem historycznym.Pojazd zabytkowy a pojazd historyczny – różnice Kiedy natomiast pojazd mechaniczny może stać się pojazdem historycznym? Wiemy już, że dzieje się tak w przypadku, gdy ma co najmniej 40 lat lub został uznany za pojazd zabytkowy. Status pojazdu historycznego może także uzyskać auto, które ma co najmniej 25 lat i zostało uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za “unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji”. Podstawowa różnica polega na tym, że pojazd uznany wyłącznie za historyczny nie będzie posiadał dedykowanej pojazdom zabytkowym rejestracji i żółtych tablic. Każdy pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym jest natomiast pojazdem historycznym.Czy pojazd zabytkowy musi mieć OC? Wyjaśniamy przepisyJeśli zamierzasz poruszać się swoim samochodem zabytkowym po drogach publicznych, musisz mieć wykupione choćby krótkoterminowe OC. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) nie ma jednak konieczności zachowania ciągłości polisy ubezpieczeniowej. Jeśli posiadasz pojazd zarejestrowany jako zabytkowy, którym wyjeżdżasz na drogi tylko raz w roku (np. na zlot), wystarczy, że wykupisz krótkoterminowe OC na 30 dni, a przez resztę roku możesz pozostać bez wykupionego ubezpieczenia. Oczywiście pod warunkiem, że nie wyjedziesz tym autem na drogi publiczne. Tak wygląda ubezpieczenie pojazdu historycznego w naszym kraju.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *