Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje swoją ochroną życie oraz zdrowie ubezpieczonego.  Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci. Zakres ochrony zależy od wykupionych ryzyk dodatkowych (np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji).

Świadczenia wypłacane w ramach ubezpieczenia NNW kumulują się – jeśli wykupiliśmy kilka polis, dostaniemy odszkodowanie z każdej z nich.

Przygotujemy Państwu kalkulację składki w 30 Towarzystwach Ubezpieczeń i dokonamy porównania ofert.

U nas znajdą Państwo najtańszą i najlepszą ofertę ubezpieczenia NNW.

Zapraszamy do naszych biur w celu przygotowania ofert ubezpieczenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *